LatviskiIn EnglishПо-русски

Latvijas RC Drift Forums

Par radio vadāmiem
drifta auto
un ne tikai.

Forums

Tēma: RcDrifta sacensību noteikumi 2011. gadam
Forums d10rc Forums Noteikumi, nolikumi
Autors Ziņojums
Citēt
10. februārī, 17:44
RC DRIFT noteikumi.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1 Galvenā organizatora - pienākumos ietilpst sacensību Galvenā Tiesneša iecelšana, atcelšana no amata un uzraudzība par viņu darbību. Konkrēto sacensību Galvenais Tiesnesis nosaka tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību.
1.2 Sacensībās drīkst piedalīties tikai tās personas, kas ir segušas dalības maksu organizatoram. Dalībnieki nedrīkst piedalīties sacensībās arī tad, ja viņi ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā.
1.3 Protestus par tiesnešu rīcību iesniedz konkrēto sacensību organizatoram 30 minūšu laikā pēc provizorisko rezultātu paziņošanas. Šos protestus izskata sacensību Galvenais Tiesnesis, kopā ar citiem sacensību tiesnešiem. Jautājumu par protesta apmierināšanu lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Protesta iesniedzējs kopā ar protestu iemaksā 5 LVL (par katru protestu), kuru saņem sacensību Galvenais Tiesnesis. Gadījumā, kad protests ir pamatots un tiek apmierināts, 5 LVL ir jāatdod protesta iesniedzējam.

2. Kvalifikācijas noteikumi.
2.1 Kvalifikācijā piedalās visi reģistrējušies braucēji, kuru secību nosaka, augošā secībā pēc izsniegtā numura.
2.2 Katram braucējām tiek doti trīs kvalifikācijas braucieni, no kuriem viens sliktākais brauciens netiek ņemts vērā sastādot kvalifikācijas summāro rezultātu.
2.3 Katrā kvalifikācijas braucienā tiek veikti trīs apļi, no kuriem pirmais ir iesildošais aplis, pēc kura braucējs nofiksē savu pozīciju pie starta līnijas, pēc kura seko divi ieskaites apļi.
2.4 Kvalifikācijas ieskaites aplī ir trīs sektori, kurā ir norobežotas trīs punktu zonas, ja braucējs veic zonu nepārtrauktā sānslīdē pa vērtīgāko zonu, viņš saņem 3 punktus, attiecīgi pa vidējo – 2 un pa nevērtīgāko – 1. Par plūstoši, ātri un skatāmi, veiktu braucienu, tiesneši var piešķirt 2 papildpunktus, tādejādi viena kvalifikācijas brauciena maksimālais punktu skaits, ko braucējs var iegūt ir 20 punkti.
2.5 Kvalifikācijas ieskaites aplī tiek vērtētas braucēja kļūdas, kas sastāda apstāšanos, iztaisnošanos, ietriekšanos trases norobežojumā un uzbraukšanu uz norobežojošās līnijas – attiecīgi atņemot 1 punktu, par katru no minētajām kļūdām. Par sagriešanos un izbraukšanu no trases – attiecīgi atņemot 3 punktus, par katru no minētajām kļūdām.
2.6 Ņemot vērā reģistrējošos braucēju skaitu uz sacensībām, tiesneši var piemērot divas kvalificēšanās metodes:
2.6.1 Ja reģistrēto braucēju skaits nepārsniedz 22 dalībniekus tad kvalificējas 16 labākie braucēji.
2.6.2 Ja reģistrēto braucēju skaits pārsniedz 22 dalībniekus tad tiek veidotas divas finālbraucēju grupas kas sastāda 15 labākos, kas automātiski tiek lielajā finālā, un braucēji, kas ierindojās no 15-23 vietai, viens no dalībniekiem tiek lielajā finālā pie, jau kvalificējušiem dalībniekiem un pārējie cīnās par vietu sadalījumu no 17 līdz 23.


3. Tandēmu braucienu noteikumi.
3.1 Tandēmu braucienos piedalās braucēji, kas ir kvalificējušies fināliem.
3.2 Tandēmā jeb pāra braucienā piedalās divi braucēji.
3.3 Tandēma brauciena kārtība ir sekojoša – abi braucēji vienlaicīgi veic vienu iesildošo apli, pēc kura viņi nofiksē savas pozīcijas pie starta vietām un divus apļus viens braucējs cenšas atrauties no sekotāja, tajā pašā laikā sekotājs mēģina noturēt pēc iespējas tuvāku distanci, saglabājot sānslīdi. Pēc tam braucēji mainās ar vietām, un brauc pēc šī paša principa.
3.4 Ja tiek izveidota garāka trase, trases apļu skaits tiek samazināts uz 1.
3.5 Šo braucienu tiesneši vērtē sekojoši – katram dalībniekam starta sākumā tiek piešķirti 5 punkti, no kuriem kļūdas vai meistarības rezultātā punkti pāriet no viena braucēja pie otra.
3.6 Kļūdas sastāda apstāšanos, iztaisnošanos, ietriekšanos trases norobežojumā un uzbraukšanu uz norobežojošās līnijas – attiecīgi pieskaitot 1 punktu otram braucējam, par katru no minētajām kļūdām. Par sekojošā jeb kādu kontaktu ar priekšā braucošo – tiek atņemti un pieskaitīti pretiniekam 3 punkti (ja šis kontakts ir bijis nenozīmīgs, neiztraucējot vadošā braucēja sānslīdes trajektoriju, tad šis pārkāpums netiek ņemts vērā). Par sagriešanos vai izbraukšanu no trases – attiecīgi 5 punkti pāriet otram braucējam, par katru no minētajām kļūdām.
3.7 Braucēji tandēmu braucienos brauc pa iepriekš norunāto ideālo trajektoriju(Zonu), ja braucējs novirzās no ideālās trajektorijas viņš zaudē 1 punktu, kurš pāriet otram braucējam.
3.8 Ja sekotājs visa brauciena laikā spēj noturēt vienmērīgi mazu distanci ar priekšā braucošo, tad viņš pārņem 1 punktus no priekšā braucošā.
3.9 Ja braucēji saņem vienādu punktu skaitu vai tiesneši nespēj noteikt uzvarētāju braucienā, tad tiek veikts pārbrauciens, tikmēr kamēr tiek noskaidrots uzvarētājs. Pārbraucieni tiek veikti saskaņā ar 3.3 punkta kārtību, tikai bez iesildošā apļa.

4. Tehniskie noteikumi.
4.1 Sacensību dalībnieks var izmantot HPI ražotāja riepas un HPI Ķīniešu pakaļdarinājuma riepas, kuras par saprātīgu cenu varēs iegādāties pie organizatora.
4.2 Motora ierobežojumu nav.
4.3 Sacensībās var piedalīties tikai ar 1/10 AWD elektro šasijām.
4.4 Lipo akumulatorus jālādē tikai tam paredzētos drošības maisos.
4.5 Tehnisku šasijas bojājumu dēļ braucējs nedrīkst izmantot citu reģistrētā dalībnieka šasiju, bet drīkst izmantot šasiju, kura nav piereģistrēta tās dienas sacensībās.
------
Green Mile Crew; Alex racing Design CER D11 RWD
 


Veidot jaunas tēmas un atbildēt esošajās ir atļauts tikai reģistrētiem lietotājiem!